Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

W celu wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 prosimy o wypełnienie formularza poniżej.
Od lutego 2022 zaczniemy kontaktować się z Państwem w celu umówienia rozmowy.

Listę kandydatów prowadzi sekretariat mieszczący się w siedzibie szkoły. Przyjmujemy zapisy dzieci ze wszystkich roczników, w tym dzieci jeszcze nie objęte obowiązkiem szkolnym. O przyjęciu decyduje kolejność wpisu.

W przypadku braku miejsc można zapisać dziecko na listę oczekujących. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą do szkoły w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie.

Nauka w naszej szkole jest odpłatna. Istnieje możliwość płatności gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto.
W celu umówienia się uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza poniżej.

Metody dydaktyczne:

 • Autorski program edukacji przez sztukę od klasy I
 • Rozszerzony program nauki języka angielskiego i hiszpańskiego (od klasy IV)
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Innowacyjny system nagradzania w klasach I-III szkoły podstawowej
 • Indywidualne konsultacje z uczniami
 • Zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
 • Aktywne metody nauczania

Praca wychowawcza:

 • Autorski program wychowawczy
 • Dbałość o poszanowanie godności osobistej
 • Aktywizacja społeczna uczniów
 • Częste wizyty w instytucjach kultury

Organizacja szkoły:

 • Nauka w bezpiecznym i kameralnym budynku w urokliwej części Ursynowa
 • Kameralne klasy, liczące najwyżej 10 uczniów
 • Opieka świetlicowa do godziny 17:00
 • Porady pedagoga
 • Dyżury psychologa
 • Możliwość skorzystania z ciepłych posiłków

Dodatkowe zajęcia i usługi:

 • Kort tenisowy
 • Basen
 • Cotygodniowe bloki tematyczne: majsterkowicza, eksperymentalne czy inne
 • Wyjątkowe kąciki: przyrodnicze, matematyczne
 • Stały kontakt e-mailowy z kadrą pedagogiczną

Formularz zapisów:

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon

Data urodzenia ucznia

Adres zamieszkania

Krótka wiadomość

Do której klasy chcesz zapisać dziecko